Veranderingen

10 november 2014 – In de voorbije maanden hebben we van enige medewerkers afscheid genomen, Annelies, Edith en Cees. Wij wensen hen in hun nieuwe baan alle succes toe. Tegelijkertijd werken we met nieuwe collega’s samen. Onder het kopje “Over BSH” ziet u het huidige team. Het zijn allen collega’s met een langjarige ervaring op (deelgebieden van) ons werkterrein.

Ook in ons werkpalet is verandering c.q. een aanvulling gekomen.┬áIn het voorjaar werd de samenwerking met een opdrachtgever on hold gezet. Gelukkig is die al lang bestaande band recent weer hersteld. In de zomer en het najaar konden we een paar nieuwe opdrachtgevers aan onze relaties toevoegen. Ook gingen we nadenken over de participatie van (jong)gehandicapten in het bedrijfsleven en overheid. Er is immers een “vrijwillige” verplichting om circa 125.000 mensen uit die categorie extra te plaatsen. Samen met een ketenpartner ontrollen we nu enige projecten op dat terrein.

Uiteraard blijven re-integratie van letselschadeslachtoffers, beoordeling van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen en onderzoeken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter belangrijke pijlers van ons werk.

Zeker mag niet onvermeld blijven dat we in het kader van de komende Participatiewet workshops verzorgen. U kunt daarover contact opnemen met Jan Berends of rechtstreeks met ons bureau

  Ga naar het overzicht

Onze klanten