Missie en visie

Missie
Ons bureau staat voor kwalitatief hoogstaande arbeidsdeskundige dienstverlening. Veel belang hechten we aan onze onafhankelijke positie. Uiteindelijk is dat naar onze mening in het belang van onze opdrachtgevers, de verzekerden, de werkgevers, de werknemers of andere actoren in ons werkveld. Ook achten wij continuïteit van dienstverlening van groot belang. Onze medewerkers maken het verschil als het gaat om de relatie mens, werk en inkomen.

Visie
Altijd raakt ons werk sterk aan mensen, mensen die door ziekte, gebrek of ongeval problemen ondervinden. Dat kan zijn in de thuissituatie, maar veelal ook in bedrijf en/of werk. Inkomen en met name het verlies ervan speelt dan meestal een wezenlijke rol.

Om daarop in te grijpen is grote deskundigheid nodig. Binnen genoemd werkveld spelen Registerarbeidsdeskundigen (naast andere deskundigen) naar onze mening een grote rol. Onze medewerkers zijn in staat om binnen de kaders van polisvoorwaarden en / of wetten professioneel te oordelen en te begeleiden, maar wel met een menselijke maat. Onze objectieve stellingname maakt dat er ook wel eens “minder leuke boodschappen” moeten worden gebracht. Ook daarin is ethisch handelen voor ons het sleutelwoord.

Daarom wordt binnen ons bureau veel aandacht besteed aan opleiding, training en onderlinge coaching.

Onze klanten