Over BSH

We vertellen wie we zijn en wat we doen. Ook geven we uitleg over de wijze waarop we met onze arbeidsdeskundig werk omgaan. Ethisch handelen is daarbij van groot belang evenals een transparante wijze van onderzoeken. We hechten aan goede en langdurige relaties met opdrachtgevers, maar staan ons voor op onze onafhankelijke positie. Met onze 20 jaar BSH-ervaring weten we dat dit uiteindelijk in het belang is van iedereen, opdrachtgevers en verzekerden, werkgever en werknemers, aansprakelijke verzekeraars en letselschadeslachtoffers, Gemeenten en zij die een uitkering daarvan ontvangen. Inzake letselschade melden we ingeschreven te zijn in het register Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van De Letselschade Raad.

BSH Arbeidsdeskundig Advies, bedreven in arbeid, deskundig in werk en werkhervatting

Onze klanten