Arbeidsongeschiktheids beoordeling

Acceptatieonderzoeken

Inkomensverzekeringen kunnen gepaard gaan met risico’s. Op zich genomen is dat natuurlijk de basis van verzekeringen; risico’s dekken. Echter, soms is het beter die risico’s vooraf in kaart te brengen. Een arbeidsdeskundig acceptatieonderzoek geeft zicht op de fysieke en mentale belasting van het werk van de kandidaat verzekerde. In combinatie met ergonomische aspecten en een spiegeling aan relevante branche-informatie stelt het de verzekeringsmaatschappij in staat een afgewogen oordeel te maken over de eventuele risico’s. Een dergelijk onderzoek geeft vaak ook een indruk van de ondernemersvaardigheden van de kandidaat verzekerde.

Beoordeling arbeidsongeschiktheid

Wij beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid binnen particuliere verzekeringen. Het gaat daarbij om verzekerde ondernemers die arbeidsongeschikt worden. Wij adviseren verzekeringsmaatschappijen over de impact die de opgelopen beperkingen van de verzekerde op haar of zijn bedrijf heeft. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de advisering hoe de verzekerde – ondanks de ziekte of ongevalsgevolgen – in het werk en bedrijf optimaal kan presteren.

We analyseren het bedrijf en de werkzaamheden / taken die er in voorkomen. Vervolgens wie dat werk doet. Vaak is dat de verzekerde, soms ook anderen zoals familieleden en / of personeel. Het vaststellen van de fysieke en mentale belasting in het werk is wezenlijk. Dit om te kunnen matchen met de fysieke en mentale belastbaarheid van betrokkene. Veel aandacht wordt besteed aan de vraag of de impact van de arbeidsongeschiktheid door voorzieningen kan worden teruggedrongen. Soms is het nodig om een arbeidspsycholoog, mentor of andersoortige bedrijfsbegeleiding te adviseren. In overleg met onze ergotherapeut kan worden bezien hoe de verzekerde zijn werk verricht. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het advies een bepaalde lichamelijke training te volgen.

Begeleiding bij re-integratie

BSH Arbeidsdeskundig Advies zet belemmeringen graag om in kansen op arbeid. We kijken meer naar de mogelijkheden dan naar de moeilijkheden. Samen kijken we naar die delen van het werk die problemen opleveren in relatie tot de beperkingen. Soms kan met eenvoudige taakwijzigingen of een eenvoudige voorziening een deeltaak worden verlicht. Soms is een langdurig begeleidingstraject nodig. Het gaat om het bereiken van een win win situatie; duurzaamheid van werken in zoveel mogelijk passend werk en actieve en adequate schadelastbeheersing.

Financieel onderzoek

Soms is het nodig om het bedrijf in financieel en / of in bedrijfseconomisch opzicht in kaart te brengen. Onze financiële specialisten kunnen helderheid verschaffen over de impact die de arbeidsongeschiktheid op het bedrijf heeft, welke koers het bedrijf voor arbeidsongeschiktheid heeft gevolgd. Maar ook over de vraag of de verzekerde bedragen juist zijn. Soms kan een goed financieel advies aan de verzekerde bijdragen aan herstel.

Voorzieningen

BSH Arbeidsdeskundig Advies is actief op het gebied van voorzieningen. Onze ergotherapeut is erop gericht om op verzoek van onze Registerarbeidsdeskundigen of rechtstreeks van opdrachtgevers onderzoeken te doen naar werkplekken. Daar bij gaat het erom of die met voorzieningen, standaard of custom made, kunnen bijdragen aan de verlichting van een taak. Het is ook nu weer gericht op het minimaliseren van de defecttoestand.

 

Onze klanten