Ergonomisch advies

Ergonomie is het vak dat zich bezighoudt met de interactie tussen de mens en zijn omgeving. Het streven is die interactie tussen mens en machine te optimaliseren. Op arbeidsniveau geldt dat dus ook voor de werknemer en zijn werkplek. Immers, een werknemer die zich goed en veilig voelt, zal ook beter presteren. We beseffen ons al lang dat het arbeidspotentieel meestal de duurste (en beste) investering van een bedrijf is. Daar goed mee om te gaan is – ook ethisch en sociaal – van wezenlijk belang. In de voorbije decennia is veel wetgeving en richtlijnen ontstaan ter bescherming van de werknemer. De arbo-wetgeving is daarvan een voorbeeld. Ook internationaal zijn er in toenemende mate ergonomische afspraken gemaakt.

In de ergonomie worden vaak drie soorten onderscheiden: cognitief, fysiek en sensorisch. De ergonomie van de omgeving wordt wel eens de vierde soort genoemd. Een andere indeling is procesergonomie en productergonomie:

Procesergonomie
Bij procesergonomie wordt gekeken naar het werkproces op zich en de taken die de medewerker uitvoert. Vaak kan met een paar aanpassingen in dat proces een werkplek flink worden verbeterd. Afwisseling van werkzaamheden is hierbij wezenlijk.

Productergonomie
Bij productergonomie gaat het om de balans tussen de belasting in het werk en de belastbaarheid van medewerkers. Door producten op de juiste plaats (in) te zetten kan die balans worden verbeterd. Hoe beter het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid is, des te productiever de werknemer.

BSH Arbeidsdeskundig Advies heeft een zeer ervaren ergotherapeut /arbeidsdeskundig consulent in dienst. Hij bedenkt praktische oplossingen voor mensen die door een ziekte of handicap niet (meer) alles kunnen. Aanpassingen in huis, handige hulpmiddelen voor in de keuken, gereedschappen om de computer te kunnen bedienen; oplossingen voor beperkingen waar cliënten tegenaan lopen. Uiteraard is dat ook in arbeid. Oplossingen kunnen variëren van het geven van trainingen of aanwijzigingen, bijvoorbeeld in het weer leren eten, maar ook praktische hulpmiddelen, zoals speciaal schrijfgerei, aangepast bestek en keukengerei, aangepaste machines.

Onze klanten