Wie zijn wij

Binnen het bureau werken zeer ervaren Registerarbeidsdeskundigen maar we zorgen ook voor instroom van jong talent. Continuïteit is immers belangrijk. Enkele collega’s zijn naast registerarbeidsdeskundige ook mediator, of consulenten op het gebied van ergotherapie en human resource management. Last but not least behoren sinds jaren enige van onze Registerarbeidsdeskundigen tot het selecte keurkorps van Gerechtelijk Deskundigen. Zij verrichten voor nagenoeg alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland en op de Nederlandse Antillen deskundigenonderzoeken. Verder vinden er binnen ons bureau al vele jaren arbitrages plaats op het gebied van arbeid, arbeidsongeschiktheid en letselschaderegeling, maar ook inzake conflicten tussen werkgevers en werknemers.

Er zijn medisch adviseurs aan ons bureau verbonden als ook adviseurs op arbeidspsychologisch gebied, tandheelkunde en ergonomie.

Onze klanten