Disclaimer

Deze website hebben we met grote zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de website van BSH Arbeidsdeskundig Advies ligt bij onszelf. Het is niet toegestaan informatie en gegevens van de website openbaar te maken, te gebruiken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van BSH Arbeidsdeskundig Advies.

Statistieken
Om onze website zo optimaal mogelijk te houden worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Uiteraard zijn die alleen voor intern gebruik.

E-mail disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u per kerende e-mail contact op te nemen met de afzender. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Wij, Van Brunschot – Van Summeren – Hagoort, Arbeidsdeskundige Adviezen B.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case thee-mail and do not disclose its contents to any person. We, Van Brunschot – Van Summeren – Hagoort, Arbeidsdeskundige Adviezen B.V., don’t accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission.

Onze klanten