Arbitrage / bindend advies

We krijgen geregeld geschillen voorgelegd die zich tussen verzekeraars en verzekerden of letselschadeslachtoffers voordoen. Partijen kiezen er dan voor om de kwestie niet aan de rechter voor te leggen, maar een deskundige van BSH Arbeidsdeskundig Advies een voor partijen bindende uitspraak in het betreffende geschil te doen. Daarbij werken we alsof het een zaak is voor een rechtbank, namelijk volgens de Leidraad deskundigen in Civiele Zaken.

Onze klanten