Gedragscode / certificering

Onze medewerkers dienen – voor zover van toepassing – ingeschreven te zijn in het register van de Stichting Registerarbeidsdeskundigen. Daarmee borgen we dat zij voldoen aan datgene wat in de Gedragscode voor Registerarbeidsdeskundigen is opgenomen. Het gaat daarbij vooral om goed gedrag en juiste bejegening.

Zo hechten we ook waarde aan de certificering zoals die door de beroepsgroep van arbeidsdeskundigen wordt gedaan.

Onze klanten